Jie Xu

First name
Jie
Last name
Xu
Jia, Kai-Hua, Hui Liu, Ren-Gang Zhang, Jie Xu, Shan-Shan Zhou, Si-Qian Jiao, Xue-Mei Yan, et al. (09/2021AD) 2021. “Chromosome-Scale Assembly And Evolution Of The Tetraploid Salvia Splendens (Lamiaceae) Genome.”. Horticulture Research. Horticulture Research. doi:10.1038/s41438-021-00614-y.