Shuai Nie

First name
Shuai
Last name
Nie
Jia, Kai-Hua, Hui Liu, Ren-Gang Zhang, Jie Xu, Shan-Shan Zhou, Si-Qian Jiao, Xue-Mei Yan, et al. (09/2021AD) 2021. “Chromosome-Scale Assembly And Evolution Of The Tetraploid Salvia Splendens (Lamiaceae) Genome.”. Horticulture Research. Horticulture Research. doi:10.1038/s41438-021-00614-y.
Dong, Ai-Xiang, Hai-Bo Xin, Zi-Jing Li, Hui Liu, Yan-Qiang Sun, Shuai Nie, Zheng-Nan Zhao, et al. (06AD) 2018. “"High-Quality Assembly Of The Reference Genome For Scarlet Sage, Salvia Splendens, An Economically Important Ornamental Plant"”. Gigascience. Gigascience. doi:10.1093/gigascience/giy068.